ทะเบียนรถ ป้ายทะเบียน

ความหมายของเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคล

ทะเบียนรถที่รถทุกคันจะต้องมี ซึ่งเจ้าของรถจะได้เป็นผู้จับจอง ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากได้เลขทะเบียนสวยมาครอบครอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงาม และเชื่อได้เลยว่าทุกคนย่อมอยากได้ แต่สำหรับตัวเลขไหนที่มีอิทธิพลในเรื่องต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีการพิจารณาทางหลักโหราศาสตร์ไทย โดยความหมายของเลขมงคลในรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี้


เลข 1
สำหรับเลข 1 ในป้ายทะเบียนรถ ถือได้ว่าเป็นเลขที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นอิสรเสรี หรือความเป็นหนึ่งในเอกเทศโดยตรง และที่สำคัญ หากใครได้ครอบครองเลขนี้ คือไม่ชอบขึ้นตรงกับใครอย่างแน่นอน


เลข 2
สำหรับอิทธิพลของเลข 2 นั้น ถือได้ว่าเป็นเลขที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก มีความไว้วางในทางสังคมและส่วนรวมเป็นหลัก โดยเฉพาะทางด้านสภาพจิตใจ ความนึกคิด ถือได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี


เลข 3
สำหรับเลข 3 ภายในป้ายทะเบียนรถที่ใครได้ครอบครอง ถือได้ว่าเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความกล้า ความขยัน อดทน อดกลั้น ความรวดเร็ว ความบันดาลทางด้านโทสะ และความกล้าหาญในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้


เลข 4
เลข 4 ถือได้ว่าเป็นเลขที่มีความหมายเกี่ยวกับด้านการคมนาคม หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังคงสื่อถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


เลข 5.
สำหรับเลข 5 ที่มีภายในทะเบียนรถนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ทรงอิทธิพลทางด้านปัญญาและความรู้ อีกทั้งยังคงทรงอิทธิพลทางด้านความสามารถ ความระลึกและรู้ได้ ความไม่ประมาท อีกทั้งยังคงมีอิทธิพลต่อความหยุดยั้งชั่งใจ รู้จักบาปบุญที่ควรกระทำ ทำให้เลขนี้เป็นเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เจ้านาย ซึ่งทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลดี


เลข 6
สำหรับเลข 6 ถือได้ว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลทางด้านความรื่นเริง บันเทิงใจ มีศิลปะในด้านของความสุข และนำมาซึ่งโชคลาภทางการเงิน และการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านความรักโดยแท้จริง


เลข 7
เลข 7 ถือได้ว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลสูง ทำให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ ความวิบัติ การทำลายล้าง หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดหนี้สิน จนผู้ครอบครองจะต้องทุกข์ทมหัวใจ


เลข 8
ทะเบียนรถที่มีเลข 8 ด้วยพลังจากเลข 8 ย่อมส่งผลทำให้ผู้ครอบครองต้องตกอยู่ในความมัวเมา ลุ่มหลง มีความโลภ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นนักเลงอันธพาล กล้าอย่างบ้าบิ่นกันเลยทีเดียว


เลข 9
ทะเบียนรถที่มีเลข 9 กลับเป็นเลขที่มีอิทธิพลทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ การทรงเจ้าเข้าผี แต่ทำอะไรก็มีเหตุมีผลดี กล้าที่จะรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางอัจฉริยะ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างพิสดารกันเลยทีเดียว


เลข 0
ด้วยพลังของเลข 0 อาจจะสื่อถึงเรื่องความลี้ลับ ความปิดบังอำพราง เงื่อนงำต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง